Ekspertyzy techniczne

Wykonujemy i opracowujemy ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

Ekspertyza ppoż zawiera część graficzną w postaci rzutów kondygnacji, planów sytuacyjnych itp. włącznie z zastosowanymi proponowanymi zmianami.

Cena wykonania ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej zależy od wielkości budynku, przeznaczenia, wysokości, stopnia skomplikowania itp. oraz jest ustalana indywidualnie dla każdego budynku.